Personlige oplysninger.

Persondatapolitik.

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos KRAMS blomster Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler: 
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger. Der anvendes logstatistik på hjemmesiden af SimpleSite, hvilket betyder at statistik-systemer opsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden besøget slutter m. m. Logstatistikken anvendes alene med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionaliteter, således at den løbende kan forbedres i forhold til de besøgende, der skal navigere rundt på siderne. KRAMS blomsterhytte indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 


 Besøger vores hjemmeside.
 Gennemfører et køb af vores services.

Den dataansvarlige: 
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.kramsblomsterhytte.dk er KRAMS Blomsterhytte – cvr-nr. 39748150.

Behandlingsgrundlag og formål: 
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse og fakturakopi. Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare.

Andre modtagere af personoplysninger: 
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 

 

Dine rettigheder: 
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende: 

   At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata.
   At få slettet persondata. 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse.

Sikkerhed og rettigheder.

Det er i alles interesse, at forbrugerne kender til deres rettigheder og sikkerhed ved internethandel. Der er flere gode uafhængige ressourcer, hvor du kan lære mere. Hvis du føler dig usikker ved at handle på Internettet, opfordres du til at kigge på disse hjemmesider: